Adresa:

6782, Mórahalom, Röszkei út 1.

 

Telefon:

+36 20 406 9121
 

EMAIL:

koszo.miklos@btc-egct.eu
grofagi@btc-egtc.eu

kontaktirajte nas:

Uvod

Prezentacija BTC-EGTC

Oko 50 gradonačelnika iz trostruko pograničnog područja je 17. juna2009. godine u Morahalmu odlučilo je da stvori Evropsko grupisanje teritorijalne saradnje (EGTC) (sa ograničenim odgovornostima) sa imenom “Banat – TriplexConfinium” i sedištem u Morahalmu.

Na formirajućem sastanku 10. decembra 2009 godine nastao je “Banat- TriplexConfinium” Evropsko grupisanje teritorijalne saradnje sa ograničenim odgovornostima (BTC EGTC). Cilj organizacije sa članovima iz Mađarske (Bač-Kiškun i Čongrad okrug), Rumunije (Timiš okrug) i Srbije (Vojvodina), je ostvarivanje mogućnosti prekogranične saradnje.

Cilj njihove saradnje je u poslednjim decenijama oživljavanje i povećavanje konkurentnosti marginalizovanih graničnih regiona. Tako da BTC EGTC želi prvobitno da realizuje – uglavnom preko EU fondova za tendere – poljoprivredne inovacije, iskorištavanje obnovljivih izvora energije, izradu strategija za razvoj infrastrukture, obuke i obrazovanja.

Registracija BTC EGTC , posebnog pravnog lica sa sedištem u Morahalmu urađena je 5. januara 2011 godine sa odobrenjem Opštinskog suda.

Članovi BTC-EGTC, 37 mađarskih, 37 rumunskih samuuprava i osam srpskih opština učestvuju u telu kao posmatrači.

Evropsko Grupisanje Teritorijalne Saradnje (European Grouping of TerritorialCooperation – EGTC) je od 2006. godine postojeće pravno sredstvo sa poboljšavanje prekogranične saradnje. Za osnivanje EGTC potrebna su barem dve države koje su članovi Unije, ali uredba zajednice za uspostavljanje pravne institucije  (1082/2006/EK) ne iskjučuje administrativne-teritorijalne jedinice zemlje van EU. EGTC se pre svega može osnivati sa ciljem neprofitnih aktivnosti, ali može da se bavi privrednim aktivnostima u vezi sa osnovnim namenama. Ima odvojen pravni identitet, tako da u velikoj meri može da poveća profitabilnost članova posebno preko EU donacija – u okviru programa za prekograničnu saradnju (CBC).

egtc CESCI térkép.png